En kvart million kroner i erstatning for museskade

En 38-årig kvinde fået rettens ord for, at hun har fået museskade af sit job. Lego skal betale hende knap en kvart million kroner for ikke at sørge for ordentlige arbejdsbetingelser. Hendes fagforening er klar med en stribe er nye sagsanlæg.

Den 38-årige Anne-Marie Lenger Ploug har fået erstatning, fordi hun lider af museskade, skriver Politiken.

Retten i Grindsted dømte hendes tidligere arbejdsgiver, Lego, til at betale hende en kvart million kroner, blandt andet fordi legetøjsproducenten ikke havde sikret hende arbejdsvilkår, som kunne forhindre museskaden i at opstå.

Hendes fagforening, Teknisk Landsforbund, har været nødt til at tage sagen gennem dyr domstolsbehandling. Arbejdsskadestyrelsen anerkender nemlig ikke museskader som arbejdsskade.

Retten i Grindsted har derimod lagt vægt på, at Retslægerådet vurderer, at arbejde med mus 25 timer om ugen eller mere øger risikoen for museskade, skriver Politiken.

Som teknisk assistent arbejdede Anne-Marie Lenger Ploug med mus stort set hele arbejdsdagen. Hendes fysiske gener begyndte, da Lego i 1997 skiftede IT-system, så de tastaturgenveje, hun var vant til at benytte, forsvandt.

I dag har Anne-Marie Lenger Ploug så store smerter, at hun slet ikke arbejder. Derimod håber hun at finde et job på mellem 12 og 15 timer om ugen.

Vigtigt for sagen har det også været, at Lego samme år selv bad Bedriftssundhedstjenesten vurdere arbejdsmiljøet, og tjenesten anbefalede at skære ned på det intensive arbejde foran skærmen. Det skete bare ikke.

Teknisk Landsforbund har anmeldt over 300 sager om museskader til Arbejdsskadestyrelsen. Alle er blevet afvist. Efter dommen i Grindsted er fagforeningen nu klar til at føre yderligere fem-seks stykker ved domstolene.

- Vi har udvalgt de mest oplagte sager, men dommer giver os anledning til at genoverveje de øvrige godt 300 sager. Men hvor mange sager, det kommer til at dreje sig om, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger jurist i Teknisk Landsforbund Kaare Højerup.

Lego vil nærstudere dommens præmisser, inden selskabet afgør, om den skal ankes til landsretten.

Teknisk Landsforbund vandt sidste år en sag om tastearbejde mod Frederikssund Kommune, som gav et medlem 100.000 kroner i erstatning. Kommunen ankede dommen, og der er endnu ikke fastsat tidpunkt for sagen ved Landsretten.

Politiken refererer undersøgelser fra både Teknisk Landsforbund, HK og PLS Rambøll, som angiveligt viser, at halvdelen af alle, der arbejder med mus, har fysiske gener.

IT-nyheder & links fra zuko.dk